Veturat në shitje në Kosovë dhe Mundësia e Pagesës me Këste Mujore deri 7 vite

Tregu i veturave n euml shitje n euml territorin e Kosov euml s ka treguar nj euml rritje t euml konsiderueshme gjat euml viteve t euml fundit Me nj euml rritje t euml q euml ndrueshme t euml nivelit t ... Read More

Top