Kredi

Kredi për të gjithë

Zgjidhje financiare për të gjithë
Apliko Tani

Si Funksionon

Kredi për individ ose biznes nga 1,001€ deri në 25,000€
Kohëzgjatja e kredisë deri në 84 muaj
Aplikim i thjeshtë dhe online
Aprovim brenda ditës
Shuma dhe kohëzgjatja:

Individ deri në 15,000€

Biznese deri në 25,000€

Kohëzgjatje deri në 84 muaj

Kriteret për Individ:

Mosha 21 deri 65 vjeçare

Shtetas Kosovar

Të keni dokument identifikimi valid

Të keni kolateral

Kriteret për Biznese:

Çertifikata e Biznesit

Dëshmi të qarkullimit

ID e Pronarit

Të keni kolateral

0+

Totali i Veturave

0+

Tregtarë të Verifikuar

0+

Vetura të Shitura

0+

Ofertë Speciale

Top