0800 666 77 info@virtuslending.com

e Hënë - e Premte: 09:00 - 17:00

e Shtunë - e Dielë: Mbyllur

 

Service centers

Si funksionon financimi për blerjen e veturës?

Cfarë është financimi për veturë?

Dëshironi të bleni nje veturë?
Zgjedhni shumën e financuar dhe këstin mujor që ju përshtatet
Vendos numrin e telefonit tek aplikmi
Nënshkruani kontratën në degën më të afërt
Kushtet:
Duhet të keni zgjedhur nje veturë

Duhet të jeni mbi 21 vjeç

Duhet të keni nje dokument identifikimi valid (Letërnjoftim ose pasaportë)
Si të aplikoni për financim?
Apliko në www.virtuslending.com
Merr përgjigje brenda 15 minutave
Nënshkruaj kontratën ne degën me te afërt.
Shuma e financuar dhe kësti mujor
Vlerësimi i makinës:
-Virtus Lending bën një vlerësim të makinës që ju keni zgjedhur
-Ju mund të përfitoni financim përmes lizingut deri ne 85 %  te vlerës se veturës
- Pjesëmarrja e klientit është 15%
-Ju mund të zgjedhni këstin mujor që ju përshtatet
Pagesa e kësteve te lizingut
Virtus Lending do t’ju do lajmëroj paraprakisht  me SMS dhe e-mail për secilën këst të ardhshëm kështu që ju nuk do të humbisni asnjë pagesë. Specialistët e shërbimit për klient do t'ju ndihmojnë të gjeni planin më të përshtatshëm të ri-pagimit për ju nëse ju paraqitet ndonjë vështirësi gjate përmbushjes se obligimeve qe dalin prej kontratës se lizingut.
Regjistrimi i makinës
Gjatë kohës në të cilën ju paguani këstet e kontratës se lizingut , pronësia e veturës është në emër të Virtus Lending. Pas pagesës se kësteve te kontratës se lizingut , pronësia e automjetit bartet menjëherë në emrin tuaj.