Lizing për vetura

Mbi 400 vetura në dispozicion

Bli veturë me këste mujore
Shiko veturat

Si Funksionon

Zgjedh veturën që do!
Apliko vetëm me numër telefoni!
Cakto këstin mujor dhe nënshkruaj marrëveshjen
Merri çelësat e veturës
Shuma e Financimit

Për Individ deri në 15,000€

Për Biznese deri në 25,000€

Financimi për Individ

Kopja e letërnjoftimit

Një faturë komunale

Një dëshmi e të ardhurave

Financimi për biznese

Çertifikata e biznesit

Dëshmi të qarkullimit

ID e pronarit

0+

Totali i Veturave

0+

Tregtarë të Verifikuar

0+

Vetura të Shitura

0+

Ofertë Speciale

Top