0800 666 77 info@virtuslending.com

e Hënë - e Premte: 09:00 - 17:00

e Shtunë - e Dielë: Mbyllur

 

Service centers

Licensimi

VIRTUS LENDING LLC - NUI: 810071598

Adresa qëndrore: Rr. Ukshin Hoti Nr. 21/Kati II, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktiviteti i Licencuar: Lizing Financiar

Numri i Licenses:13 — 07/2019 i datës 28.03.2019  nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK)