0800 666 77 info@virtuslending.com

e Hënë - e Premte: 09:00 - 17:00

e Shtunë - e Dielë: Mbyllur

 

Service centers

Cfarë është financimi me garanci veturen?

Cfarë është leaseback?

Vetura juaj
Zgjidh shumën e financimit dhe këstin mujor
Shtyp "Apliko tani"
Nënshkruaj kontratën në zyrën më të afërt
Kushtet:
Duhet të jeni mbi 18 vjeç
Duhet të keni një veturë
Duhet të keni nje dokument valid identifikimi
Shuma e financuar dhe kësti mujor
Mogo bën një vlerësim të lirë të veturës. Në varësi të markës së veturës, modelit dhe vitit të prodhimit, në ofrojmë deri në 80% të vlerës së saj. Sigurisht, ju mund të aplikoni për një sasi më të vogël, të përshtatura për nevojat tuaja të tanishme. Ju caktoni këstet mujore dhe periudhën e kthimit sipas nevojës dhe mundësisë se pagesës.
Pagesa e kontributeve
Mogo do t’ju do lajmëroj paraprakisht  me SMS dhe e-mail për secilën këst të ardhshëm kështu që ju nuk do të humbisni asnjë pagesë. Specialistët e shërbimit për klient do t'ju ndihmojnë të gjeni planin më të përshtatshëm të ri-pagimit për ju nëse ju paraqitet ndonjë vështirësi gjate përmbushjes se obligimeve qe dalin prej kontratës se leasebackut.
Shlyerja e këstit të fundit
Gjatë kohës në të cilën ju paguani këstet e kontratës se leasebackut, pronësia e veturës është në emër të Mogos. Pas pagesës se kësteve te kontratës se leasebackut, pronësia e automjetit bartet menjëherë në emrin tuaj.